100% fokus på webbproduktion, e-handel och internetmarknadsföring

Pågående och avslutade projekt:

S_225_152_svenska S_225_152_guard S_225_152_odeshog S_225_152_ostad

Hemsida till Den Svenska Matfabriken. Design: VizArt.

Hemsida till börsnoterade Guard Therapeutics. Design: VizArt.

Officiell besöksguide till Ödeshögs kommun. CMS: Sitevision.

Hemsida till Östad Golf. Design: VizArt. Plattform: Wordpress.

S_225_135_el S_225_152_bioservo S_225_152_atvidaberg S_225_152_omberg

Hemsida till Elektro-Pär. CMS: Wordpress.

Hemsida till börsnoterade Bioservo som utvecklar och säljer robothandskar. Design: VizArt.

Hemsida till Åtvidabergs kommun. Plattform: Sitevision. Design: VizArt.

Hemsida till Ombergs Golf Resort. Design: VizArt. Plattform: Craft CMS.

S_225_152_odeshog2 S_225_152_cantargia S_225_152_ilema S_225_152_boxholm

Hemsida till Ödeshögs kommun. Design: VizArt.

Hemsida till börsnoterade Cantargia som har specialiserat sig på antikroppsbaserad cancerterapi. Design: VizArt.

Hemsida till ILEMA - Ledande inom mätning och analys av luftemissioner. Design VizArt.

Hemsida till Boxholms kommun. Plattform: Sitevision. Design: VizArt.

S_225_152_borggard S_225_152_ekdala S_225_152_priso S_225_152_digilike

Hemsida till Borggårds Bruk. Design: VizArt. Plattform: Craft CMS.

Webbplats till Ekdala Gård. Design: VizArt. Plattform: Wordpress.

Hemsida till Priso Hemköp. Design: VizArt.

Hemsida till Digilike AB. Plattform: Wordpress.

S_225_152_energi S_225_152_tennis S_225_152_wj S_225_152_lysing2

Hemsida till Energi-huset. Plattform: Wordpress.

Hemsida till Linköping Tennisakademi. Design VizArt. Plattform: Craft CMS.

Hemsida Wälikangas Juridik AB. Design: VizArt.

Hemsida till Lysings Konditori och Bageri. Plattform: Wordpress.

S_225_152_gnf S_225_152_lofska S_225_152_iw S_225_152_l

Hemsida till GreeNest Form AB som är ett företag specialiserat på infrastrukturbuller. Plattform: Wordpress.

Hemsida till Löfska stiftelsen. Design: VizArt. Plattform: Craft CMS.

Hemsida iWagyu – Sveriges dokumenterat bästa nötkött. Design: VizArt.

Hemsida Linddalens Blommor & Inredning AB. Design: VizArt.

S_225_152_altheo S_225_152_untitled-6 S_225_152_untitled-4 S_225_152_hemsida

Hemsida Altheo Fastighetsservice AB. Design: VizArt.

Hemsida till Grensholm Herrgård. Design/genomförande VizArt.

Ny hemsida till Ydre kommun. Design VizArt

Hemsida till IPP Itegrated Purchasing Performance. Design VizArt.

S_225_152_fiber S_225_152_untitled-1 S_225_152_untitled-1 S_225_152_untitled-4

Webbverktyg till ITSAM för administration av fiberutbyggnad i kommunerna Boxholm, Kinda, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög.

Hemsida till Rösten Gård. Design/genomförande: VizArt.

Turisthemsida till Kinda kommun.

Webbplats till Linköpings Stadsmission. Design och genomförande: VizArt

S_225_152_fb S_225_152_untitled-3 S_225_151_untitled-2 S_225_152_lysing

Hemsida till Fridtjuv Bergskolan. Plattform: Craft CMS.

Hjälpa till att bygga upp Kommunalförbundet ITSAMs intranät.

Totalrenovering av vuxenstudera.nu. Design av "Signed by Simon".

Hemsida till Lysingskolan. Plattform: Craft CMS.

S_225_152_untitled-3 S_225_151_untitled-2

Redesign av minframtid. Design: "Signed by Simon".

Hemsida till Östsvenska Yrkeshögskolan. Design av "Signed by Simon".