100% fokus på webbproduktion, e-handel och internetmarknadsföring

Pågående och avslutade projekt:

S_225_152_bioservo S_225_152_atvidaberg S_225_152_omberg S_225_152_cantargia

Hemsida till börsnoterade Bioservo som utvecklar och säljer robothandskar. Design: E2W Media.

Hemsida till Åtvidabergs kommun. Plattform: Sitevision. Design: E2W Media.

Hemsida till Ombergs Golf Resort. Design: E2W Media. Plattform: Craft CMS.

Hemsida till börsnoterade Cantargia som har specialiserat sig på antikroppsbaserad cancerterapi. Design: E2W Media.

S_225_152_ilema S_225_152_boxholm S_225_152_borggard S_225_152_ekdala

Hemsida till ILEMA - Ledande inom mätning och analys av luftemissioner. Design E2W Media.

Hemsida till Boxholms kommun. Plattform: Sitevision. Design: E2W Media.

Hemsida till Borggårds Bruk. Design: E2W Media. Plattform: Craft CMS.

Webbplats till Ekdala Gård. Design: E2W. Plattform: Wordpress.

S_225_152_priso S_225_152_untitled-1 S_225_152_digilike S_225_152_energi

Hemsida till Priso Hemköp. Design: E2W Media.

Hemsida till LPM Potatis. Design/genomförande E2W Media.

Hemsida till Digilike AB. Plattform: Wordpress.

Hemsida till Energi-huset. Plattform: Wordpress.

S_225_152_tennis S_225_152_wj S_225_152_lysing2 S_225_152_gnf

Hemsida till Linköping Tennisakademi. Design E2W Media. Plattform: Craft CMS.

Hemsida Wälikangas Juridik AB. Design: E2W Media.

Hemsida till Lysings Konditori och Bageri. Plattform: Wordpress.

Hemsida till GreeNest Form AB som är ett företag specialiserat på infrastrukturbuller. Plattform: Wordpress.

S_225_152_foretagspark S_225_152_lofska S_225_152_l S_225_152_iw

Företagspark E4. Design: E2W Media. Plattform: Wordpress.

Hemsida till Löfska stiftelsen. Design: E2W Media. Plattform: Craft CMS.

Hemsida Linddalens Blommor & Inredning AB. Design: E2W Media.

Hemsida iWagyu – Sveriges dokumenterat bästa nötkött. Design: E2W Media.

S_225_152_altheo S_225_152_untitled-12 S_225_152_untitled-3 S_225_152_untitled-6

Hemsida Altheo Fastighetsservice AB. Design: E2W Media.

Hemsida till Klas Ingessons Minnescup. Plattform: Wordpress.

Hemsida till Sugar Crisp Pictures. Design/genomförande E2W Media. Plattform: Wordpress.

Hemsida till Grensholm Herrgård. Design/genomförande E2W Media. Plattform: Style4Webb.

S_225_152_untitled-4 S_225_152_hemsida S_225_152_fiber S_225_152_untitled-1

Ny hemsida till Ydre kommun. Design E2W Media.

Hemsida till IPP Itegrated Purchasing Performance. Design E2W Media.

Webbverktyg till ITSAM för administration av fiberutbyggnad i kommunerna Boxholm, Kinda, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög.

Hemsida till Rösten Gård. Design/genomförande: E2W Media.

S_225_152_untitled-1 S_225_152_untitled-4 S_225_152_fb S_225_152_untitled-3

Turisthemsida till Kinda kommun.

Webbplats till Linköpings Stadsmission. Design och genomförande: E2W Media

Hemsida till Fridtjuv Bergskolan. Plattform: Craft CMS.

Hemsida till E2W Media.

S_225_152_untitled-3 S_225_151_untitled-2 S_225_152_lysing S_225_152_untitled-3

Hjälpa till att bygga upp Kommunalförbundet ITSAMs intranät.

Totalrenovering av vuxenstudera.nu. Design av "Signed by Simon".

Hemsida till Lysingskolan. Plattform: Craft CMS.

Redesign av minframtid. Design: "Signed by Simon".

S_225_151_untitled-2

Hemsida till Östsvenska Yrkeshögskolan. Design av "Signed by Simon".